Företagsinfo

Kristoffersson Ekonomi har sitt kontor i Skärv. Medlem i branschorganisationen – FAR.

För att bibehålla och förstärka kunskaps- och kompetensnivån genomgås fortlöpande utbildningar och kvalitetskontroller inom redovisning – allt för att tillförsäkra dig som kund högsta kompetensnivå.

Som kund hos T Kristoffersson Ekonomi AB möter du i alla dina frågeställningar engagerade medarbetare med bred kompetens och långvarig samlad erfarenhet inom, redovisning, bokslut, skattefrågor och rådgivning inom ekonomiområdet både för företaget och dig som privatperson.