Välkommen till T Kristoffersson Ekonomi AB

 Kristoffersson Ekonomi är en heltäckande redovisningsbyrå vars kundkrets består av framförallt små och medelstora, lokala företag i en rad olika branscher.

Byrån drivs av mig, Tomas, och jag har jobbat med det här i dryga 30 års tid.

Telefon, mail och adress hittas under fliken ”kontakt”.

Välkomna!